ประวัติหน่วย

เธ›เธฒเธซเธงเธฒเธข............... ในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณได้ต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของบ้าน เมืองมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ละครั้งประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงเกียรติประวัติของเหล่าวีระบุรุษ ผู้กล้าให้อนุชนร่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างมิใช่แต่เพียงความกล้าหาญและ การเสียสละ เท่านั้นพวกเรายังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การรบในสมรภูมิต่างๆซึ่งได้พัฒนา รูปแบบมาจน เป็นสงครามพิเศษในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติวันรบพิเศษ

fswcom หน่วยรบพิเศษ ของกองทัพไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2497 ในนามของกองพันทหารพลร่ม ที่ตั้ง ณ บ้านป่าหวาย  ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี พ.ต.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับกองพัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติ ภารกิจ หน้าที่

เธ›เธฒเธซเธงเธฒเธขกองทัพบกเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของปฏิบัติการสงครามพิเศษที่ สามารถเผชิญและลดภัยคุกคามจากภายนอกประเทศได้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นเป็นหน่วยแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2497 ที่บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3

หมวดหมู่รอง

Go to top