ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

     
 

 Psunai

 
 

พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์

 
 

ผบ.นสศ.

 

 

 

 

phoomipat

Puvadol 

Chetta

พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง

พล.ต.ภูวดล พลนาค

 พล.ต.เชษฐา ตรงดี

รอง ผบ.นสศ.

รอง ผบ.นสศ.

รอง ผบ.นสศ.

 

   

 

Itsarate 

 

 

พล.ต.อิศเรศ พุุ่มมาก

 

 

เสธ.นสศ.

 

 

 

 

 Nirote

weerapong 

parinya 

พ.อ.นิโรธ ฉายากุล

พ.อ.วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล

 พ.อ.ปริญญา วีระเดชชูชีพ

รอง เสธ.นสศ.

รอง เสธ.นสศ.

รอง เสธ.นสศ.

 

 

 

 Komkrit

Thaweesak 

seksun 

พ.อ.คมกฤช แย้มกลิ่น

พ.อ.ทวีศักดิ์ มณีวงศ์

พ.อ.เสกสรร สุขสังข์

ผอ.กกพ.นสศ.

ผอ.กขว.นสศ.

ผอ.กยก.นสศ.

 

 

 

 Pornthep

Sombut 

 woraphol

พ.อ.พรเทพ ยังรักษา

พ.อ.สมบัติ เงสันเที๊ยะ

พ.อ.วรพล สุรสังกาศ

ผอ.กกบ.นสศ.

ผอ.กกร.นสศ.

ผอ.กปช.นสศ.

Login

Go to top