เครื่องหมายหน่วย

logo

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

  •     ตัวอักษร U สงครามนอกแบบ [ Unconventional Warfare ] ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วย
  •     ปีกและร่ม ความสามารถในการส่งทางอากาศ อันเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วย
  •     ดาวสามดวง อัตรากำลังของหน่วยระดับกองทัพภาคมีผู้บัญชาการยศ พลโท
  •     สีดำที่ตัวยู ภารกิจภายใต้การปิดลับที่ไม่เปิดเผย
  •     สีฟ้าที่พื้น ขอบเขตอันกว้างไกลตามภารกิจของหน่วย

Login

Go to top