ระเบียบ นสศ.การกู้ยืมเงิน

 ระเบียบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ   ว่าด้วย การกู้ยืมเงินและการเช่าซื้อสินค้าของข้าราชการในกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ Read more...

การส่งกำลังบำรุง และหน่วยสนับสนุนฯ

การส่งกำลังบำรุง และ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงของ นสศ. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ที่ไม่มีหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงในอัตรา  ดังนั้นการดำเนินการด้านส่งกำลังบำรุง จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ฯ

มโนธรรมของทหาร

มโนธรรมของทหาร เป็นคำถามที่ดีมาก.......แต่ตอบได้ลำบาก.....

Read more...
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Login

Go to top