การฝึกยิงปืนเล็กยาว M16

 แม่นยำ  การยิงปืนฉับพลันให้ได้แม่นยำ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๗ ประการคือ

Read more...

การจัด กกบ.นสศ.

ผังการจัด  หน้าที่  การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ กองส่งกำลังบำรุง นสศ. อ่านเพิ่มเติม

การรวบรวมข่าว

แนวทางการรวบรวมข่าวสาร และ ข่าวกรอง

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

Login

Go to top