แบบฟอร์มฐานข้อมูลกำลังพล

แบบฟอร์มฐานข้อมูลกำลังพล เป็นไฟล์เอกสารโปรแกรม Excel ที่ออกแบบและกำหนดโดย กกพ.นสศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลกำลังพล ถึงระดับกองพัน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ 

 แบบฟอร์มฐานข้อมูล กพ.

Go to top