พิธีมอบเครื่องหมายนักกระโดดร่ม ฯ

Download 

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top