!!!ร่าง TOR งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายหทารประทวน ของ ร้อย.ปจว.3 จว.พิษณุโลก

ร่าง TOR งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายหทารประทวน ของ ร้อย.ปจว.3 คล๊ก