ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ฯประจำปี 2562

หน่วยปัญชาการสงครามพิเศษ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ฯ ประจำปี 2562 รายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบ จำนวน 3 ไฟล์ 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ฯ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวทำสัญญาฯ

ใบปะหน้าประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ 

 

ประกาศแบบเสื้อ นสส.ปี 62

แบบเสื้อ

ข่าวประกาศรับสมัครนายสิบรบพิเศษ (กองหนุน) ประจำปี 2562

ประกาศ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา 

คุณสมบัติ

เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปี ขึ้นไป โดยมีอายุระหว่าง 18 - 28 ปีบริบูรณ์ 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

กำหนดการ

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 12 ต.ค. - 2 พ.ย.2561

รับสมัครใน 29 ต.ค. - 2 พ.ย.2561

ทดสอบความสามารถพิเศษใน 10 -11 พ.ย.2561

ทดสอบร่างกายใน 14-15 พ.ย.61

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ขอให้ผู้สนใจสมัครสอบ ได้ศึกษาจากไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ที่ได้แปะลิงค์ไว้ให้แล้วด้านล่างนะครับ 

ไฟล์ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

Page 1 of 9

Go to top