ประกาศ นสศ. งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.พล รพศ.1 และอาคารฝึกอบรมพิเศษ ของ พล.รพศ.1

ประกาศ นสศ. งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.พล.รพศ.1 และ อาคารฝึกอบรมพิเศษ ของ พล.รพศ.1 คลิ๊ก!!!