โครงการอุดหนุนลองกองใต้

4"รบพิเศษร่วมภาคเอกชน"
จัดโครงการอุดหนุนลองกองชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด(มหาชน) จัดโครงการอุดหนุนลองกองชายแดนใต้ เพื่อคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว โดยมี พลตรีภูวดล พลนาค รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนมอบลองกองให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ณ หน้าอาคารกองบัญชาการสงครามพิเศษ
เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและภาคเอกชน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรสวนลองกองได้ จำนวน 4 ตัน และกำลังพลพร้อมครอบครัวนักรบพิเศษได้รับประทานลองกองอร่อยๆ กันถ้วนหน้า

ต้อนรับ คณะ ผบ.กกล.ฝศ.นิวแคลิโดเนีย

1 resize 111100 พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ให้การต้อนรับ พล.จ.Frank Barrera   ผบ.กกล.ฝศ.นิวแคลิโดเนีย และคณะ

รับมอบเครื่องปรับอากาศและทีวีสี

1เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62, เวลา 12.00 น.พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ.เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องปรับอากาศและทีวีสีจาก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)ให้ รร.ค่ายนารายณ์ศึกษาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา นสศ. ตลอดจนครูและนักเรียน รร.ค่ายนารายณ์ศึกษาฯร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคารเทพกาญจนา รร.ค่ายนารายณ์ศึกษาฯ

Page 1 of 81

Login

Go to top