โหลดภาพวันรบพิเศษ 60 ผบ.ทบ.ประดับปีกพลร่มฯ

chiefofarmy

งานวันรบพิเศษ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถ ปีกทหารพลร่มกิตติมศักด์ ให้กับผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและหน่วยรบพิเศษ ณ อาคารแหล่งสมาคนทหารพลร่ม อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

สำหรับอัลภาพ ของทุกท่านที่ได้รับมอบจากท่าน ผบ.ทบ. ทางหน่วย ผทส.นสศ. ได้คัดเลือกอัลภาพ และอัพโหลดขึ้นสู่ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าไปดูและเลือดดาวโหลดอัลบัมภาพทั้งหมด หรือ เลือกโหลดเฉพาะภาพที่ท่านต้องการได้ 

ลิงค์อัลบัมภาพ ครับ https://goo.gl/photos/x7NzHts6qiaRsD8L7

Go to top