ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมฯ

3เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62, 1630 พล.ต. เชษฐา ตรงดี รอง ผบ.นสศ. เป็นผู้แทน นสศ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการแข่งขัน “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ณ สนามกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ ต.ป่าหวาย อ.เมือง จว.ล.บ.

Go to top