รับมอบเครื่องปรับอากาศและทีวีสี

1เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62, เวลา 12.00 น.พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ.เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องปรับอากาศและทีวีสีจาก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)ให้ รร.ค่ายนารายณ์ศึกษาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา นสศ. ตลอดจนครูและนักเรียน รร.ค่ายนารายณ์ศึกษาฯร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคารเทพกาญจนา รร.ค่ายนารายณ์ศึกษาฯ

Login

Go to top