มอบปีกพลร่มสัมพันธ์

3 resize    

เมื่อ 19 ก.ค.62, 0930 พล.ต.เชษฐา ตรงดี เป็นผู้แทน ผบ.นสศ. มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิติมศักดิ์ และปีกพลร่มสัมพันธ์ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ล.บ.

prev  page 1/3  next
10_resize.jpg
11_resize.jpg
12_resize.jpg
13_resize.jpg
14_resize.jpg
15_resize.jpg
16_resize.jpg
18_resize.jpg

 

ต้อนรับคณะ วปอ.สปจ.

 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทย 

อ่านเพิ่มเติม...

กระโดดร่มร่วมกับมิตรประเทศฯ

16 มิ.ย.62 กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ หน่วยทหารรบพิเศษกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปี 2562 โดย พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. และคณะผู้บังคับบัญชา นสศ. ได้กระโดดร่มร่วมกับมิตรประเทศฯ ณ สนามโดดบ้านท่าเดื่อ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองจว.ล.บ.

 

 

Page 6 of 78

Go to top