บทความล่าสุด

ฝึกเดินเร่งรีบ

0725-26  ก.ค.55  ผบ.นสศ.นำกำลังพล บก.นสศ. และ ร้อย บก.นสศ. ทำการฝึกเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม บรรทุกนำหนักตามเกณฑ์อายุ ระยะทาง  ๘ กม. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพร่างกายของกำลังพลให้มีความแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ ทบ. ได้ตลอดเวลา เมื่อได้รับมอบหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรม กรกฎาคม 2555

 804619 ก.ค.55 ผบ.นสศ. และ คณะ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในนามของ ผบ.ทบ. ยอดผู้ป่วยเจ็บ จำนวน ๔๗ นาย  มีกำลังพลของ นขต. นสศ. จำนวน ๓ นาย

อ่านเพิ่มเติม...

วันปิยะมหาราช

16

เมื่อวันที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๕  พล.ท.ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์  ผบ.นสศ. , ผบ.นขต.นสศ. และ ผู้บังคับับญชาชั้นสูงของ นสศ. กระทำพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยนับเป็นอเนกอนันต์  โดยกระทำพิธีร่วมกับ ผวจ.ลพบุรี และหน่วยงานราชการพลเรือน, หน่วยทหาร, สถานศึกษา และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลาง จว.ลพบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 71 of 71

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top