พระราชพิธีมหามงคล แหล่ง นสศ.

00  27 ก.ค.55  ผบ.นสศ. นำกำลังพล  บก.นสศ. และ นขต.นสศ. พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน และประชาชน ประกอบ    พระราชพิธีมหามงคล  ถวายพระพรชัยมงคล  แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร       ที่ทรงพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๕  โดยประกอบพระราชพิธี และ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การบริการทางการแพทย์ และ การบริจาคโลหิต ณ แหล่งสมาคม นสศ.

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายพระพรที่ รพ.ศิริราช

01 วันที่  19 ก.ค.55   ผบ.นสศ. และ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่  เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ทรงหายจากพระอาการประชวร  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐  ปี  รพ.ศิริราช

อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกเดินเร่งรีบ

0725-26  ก.ค.55  ผบ.นสศ.นำกำลังพล บก.นสศ. และ ร้อย บก.นสศ. ทำการฝึกเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม บรรทุกนำหนักตามเกณฑ์อายุ ระยะทาง  ๘ กม. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพร่างกายของกำลังพลให้มีความแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ ทบ. ได้ตลอดเวลา เมื่อได้รับมอบหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 77 of 78

Go to top