การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค ประจำเดือน พ.ค.59

   - ในห้วงเดือน พ.ค.59 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ยังคงดำรงความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง  โดยนำรถยนต์บรรทุกน้ำอุปโภค/บริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังคงขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๖๒,๐๐๐ ลิตร  รวมแจกจ่ายน้ำถึงปัจจุบัน ๑,๕๖๔,๐๐๐ ลิตร

Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/webspecial/domains/swcom.rta.mi.th/public_html/images/กกร.นสศ/การช่วยเหลือประชาชน/แจกจ่ายน้ำ พ.ค.59/

โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา คืนผืนป่าสู่ชุมชน ปี 59 รุ่นที่ 2

9968

๒๓ - ๒๖ สิงหาคม พ.ส.๒๕๕๙ 
 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ พร้อมอาจารย์ จำนวน ๖๔ คน ที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา คืนผืนป่า สู่ชุมชน”ปี ๕๙ รุ่นที่ 2 ในห้วงวันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบล กุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา คืนผืนป่าสู่ชุมชน ปี 59 รุ่นที่ 1

223459

 ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโยลีมีนบุรีโปลิเทคนิค พร้อมอาจารย์ จำนวน ๘๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา  คืนผืนป่า สู่ชุมชน” ปี ๕๙ รุ่นที่ ๑ ในห้วง ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร  อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี อ่านเพิ่มเติม...

Page 4 of 72

Go to top