โหลดภาพวันรบพิเศษ 60 ผบ.ทบ.ประดับปีกพลร่มฯ

chiefofarmy

งานวันรบพิเศษ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถ ปีกทหารพลร่มกิตติมศักด์ ให้กับผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและหน่วยรบพิเศษ ณ อาคารแหล่งสมาคนทหารพลร่ม อ.เมือง จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.นสศ.

IMG 3175 resize 

4 ต.ค.59 พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.นสศ.ระหว่าง พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า (ท่านเก่า) กับ พล.ท.ศิริชัย เทศนา (ท่านใหม่) ณ บริเวณสนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค ประจำเดือน พ.ค.59

   - ในห้วงเดือน พ.ค.59 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ยังคงดำรงความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง  โดยนำรถยนต์บรรทุกน้ำอุปโภค/บริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังคงขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๖๒,๐๐๐ ลิตร  รวมแจกจ่ายน้ำถึงปัจจุบัน ๑,๕๖๔,๐๐๐ ลิตร

Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/webspecial/domains/swcom.rta.mi.th/public_html/images/กกร.นสศ/การช่วยเหลือประชาชน/แจกจ่ายน้ำ พ.ค.59/

Page 4 of 72

Go to top