ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ฯประจำปี 2562

หน่วยปัญชาการสงครามพิเศษ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน ฯ ประจำปี 2562 รายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบ จำนวน 3 ไฟล์ 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ฯ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวทำสัญญาฯ

ใบปะหน้าประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ 

 

Go to top