โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

IMG 2676หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง ตามโครงการ “ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ”
พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นาย พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมด้วย กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 10 องค์กร รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ จัดสร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า ตามโครงการ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ฯ แม่ของแผ่นดิน ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นผืนป่าต้นน้ำแห่งแรกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันฟื้นฟูสภาพพื้นป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ “ พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี ” ของกองทัพบก ตลอดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 81 พรรษา ในปีนี้ โดยพร้อมเพียงกันอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม...

คณะ NCTA และ ศตก.เยี่ยมคำนับ ผบ.นสศ.

IMG 3680คณะ NCTA และ ศตก. เดินทางมาเยือน กอง ปพ.รพศ.3 ในวันพุธที่ 15 พ.ค.56,0900 และเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.นสศ.ณ ห้องรับรอง บก.นสศ.โดยมี พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.นสศ.พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผบ.นสศ.พบปะกำลังพล


IMG 2083พล.ท.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.นสศ.เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1 บก.นสศ.เมื่อ 29 เม.ย.56 โดยมีกำลังพลของ นสศ.เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากการสวดมนต์ ได้พบปะและให้แนวทางในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการตอบสนองภารกิจของ ทบ. โดยให้ความสำคัญการพัฒนากำลังพล

อ่านเพิ่มเติม...

Page 8 of 9

Go to top