วิธีลงภาพกิจกรรม

17-7-2555 0-26-09  ภาพกิจกรรมของหน่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลภายนอกได้ทราบความเคลื่อนไหว ผู้ที่สนใจได้ติดตาม ในการลงภาพกิจกรรมนั้นสามารถกระทำได้หลายวิธี ในวันนี้จะขอแนะนำ การลงภาพกิจกรรมประกอบบทความ เป็นวิธีแรก

การลงภาพกิจกรรมประกอบบทความนั้น ถ้าท่านสมาชิกเคยเขียนบทความมาแล้วก็ไม่ยาก เพียงแต่ท่าน Upload ภาพหลายๆภาพที่ได้ทำการ Resize แล้วในขนาด 800x600 px ไปไว้ใน Server แล้วก็เขียน Code ให้แสดงภาพ ลงในบทความตัวโปรแกรมจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้ทั้งสิ้น

อ่านต่อ...

การเปลี่ยนขนาดภาพ Resize Photo

         resize   การเปลี่ยนขนาดภาพ หรือ ทำการ Resize ภาพ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแสดงภาพใน webpage เกิดความรวดเร็ว และไม่เปลืองเนื้อที่จัดเก็บในเครื่อง Server การที่เรา Upload ภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปไว้ใน Server ก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆ ในการแสดงผล เพราะโปรแกรมได้ถูกกำหนดให้แสดงผลไว้เพียงเท่าที่กำหนด เช่น 800x600 px , 80x60 px ดังนั้นในบทความนี้ จึงขอแนะนำสมาชิกในการทำ Resize ด้วยโปรแกรม Photoscape ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรี และใช้ง่าย มีเมนูภาษาไทย ท่านใดยังไม่มี ดาวน์โหลดได้ที่นี่ แล้วทำการติดตั้งให้เรียบร้อย สำหรับการทำ Resize สามารถทำตามเอกสารนี้ การเปลี่ยนขนาดภาพด้วย Photoscaps

การเขียนบทความทำอย่างไร

ในการเขียนบทความลงใน ศูนย์การเรียนรู้ นสศ. สิ่งจำเป็นที่ท่านต้องมีความพร้อม

Computer

 1. ความเป็นสมาชิกในสถานะ ผู้เผยแพร่ (Publisher) อ่านเพิ่มเติม
 2. ข้อมูลที่ต้องการลงในเว็บไซต์ ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ
   1. เนี้อหา
   2. ภาพประกอบ  ที่ทำการ Resize ขนาดไม่เกิน 200x200 px (เพื่อประหยัดพื้นที่ใน Server และการเรียกดูที่รวดเร็ว )
   3. เอกสาร หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการให้ผู้ชม Download ไปใช้
 3. ทราบหมวดหมู่ที่ท่านจะนำบทความไปใส่ (Category)
 4. วิธีการลงบทความ  รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 9 of 9

Go to top